Lưu ý: Bảng giá xe Lăn bánh chỉ tạm tính và chưa gồm Giảm Trừ Khuyến Mại !

GIÁ LĂN BÁNH HYUNDAI TUCSON

  1. GIÁ LĂN BÁNH TUCSON TIÊU CHUẨN
Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Tucson Tiêu Chuẩn Tucson Tiêu Chuẩn
Giá xe 783.800.000 783.800.000
Thuế trước bạ 95.880.000 87.800.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 903.163.000 876.483.000
  1. GIÁ LĂN BÁNH TUCSON ĐẶC BIỆT
Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Tucson Đặc Biệt Tucson Đặc Biệt
Giá xe 861.300.000 861.300.000
Thuế trước bạ 105.360.000 0
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 990.143.000 866.183.000
  1. GIÁ LĂN BÁNH TUCSON MÁY DẦU
Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Tucson Turbo Tucson Turbo
Giá xe 899.200.000 899.200.000
Thuế trước bạ 111.840.000 94.000.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 1.034.523.000 998.083.000
  1. GIÁ LĂN BÁNH TUCSON TURBO
Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Tucson Turbo Tucson Turbo
Giá xe 899.200.000 899.200.000
Thuế trước bạ 111.840.000 94.000.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 1.034.523.000 998.083.000