Lưu ý: Bảng giá xe Lăn bánh chỉ tạm tính và chưa gồm Giảm Trừ Khuyến Mại !

GIÁ XE KONA LĂN BÁNH

  1. GIÁ XE KONA TIÊU CHUẨN LĂN BÁNH
Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Kona Tiêu Chuẩn Kona Tiêu Chuẩn
Giá xe 584.000.000 584.000.000
Thuế trước bạ 73.800.000 69.900.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 681.283.000 658.783.000
  1. GIÁ XE KONA ĐẶC BIỆT LĂN BÁNH
Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Kona Đặc Biệt Kona Đặc Biệt
Giá xe 646.000.000 646.000.000
Thuế trước bạ 81.000.000 61.500.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 750.483.000 712.383.000
  1. GIÁ XE KONA TURBO LĂN BÁNH
Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Kona Turbo Kona Turbo
Giá xe 735.700.000 735.700.000
Thuế trước bạ 90.000.000 67.500.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 849.183.000 808.083.000