Lưu ý: Bảng giá xe Lăn bánh chỉ tạm tính và chưa gồm Giảm Trừ Khuyến Mại !

GIÁ LĂN BÁNH HYUNDAI SANTAFE

1.GIÁ LĂN BÁNH SANTAFE XĂNG TIÊU CHUẨN

Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Santafe Xăng Tiêu chuẩn Santafe Xăng Tiêu chuẩn
Giá xe 1.030.000.000 1.030.000.000
Thuế trước bạ 123.600.000 113.000.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 1.177.083.000 1.147.883.000

2.GIÁ LĂN BÁNH SANTAFE XĂNG ĐẶC BIỆT

Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Santafe Xăng Đặc Biệt Santafe Xăng Đặc Biệt
Giá xe 1.190.000.000 1.190.000.000
Thuế trước bạ 142.800.000 134.000.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 1.356.283.000 1.328.883.000

3.GIÁ LĂN BÁNH SANTAFE XĂNG CAO CẤP

Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Santafe Xăng Cao cấp Santafe Xăng Cao cấp
Giá xe 1.240.000.000 1.240.000.000
Thuế trước bạ 141.720.000 61.500.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 1.405.203.000 1.306.383.000

4.GIÁ LĂN BÁNH SANTAFE DẦU TIÊU CHUẨN

Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Santafe dầu Tiêu Chuẩn Santafe dầu Tiêu Chuẩn
Giá xe 1.130.000.000 1.130.000.000
Thuế trước bạ 135.600.000 67.500.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 1.289.083.000 1.202.383.000

5.GIÁ LĂN BÁNH SANTAFE DẦU ĐẶC BIỆT

Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Santafe Dầu Đặc Biệt Santafe Dầu Đặc Biệt
Giá xe 1.290.000.000 1.290.000.000
Thuế trước bạ 154.800.000 75.000.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 1.468.283.000 1.369.883.000

6.GIÁ LĂN BÁNH SANTAFE DẦU CAO CẤP

Giá Lăn Bánh Hà Nội Tỉnh
Loại Xe Santafe Dầu Cao Cấp Santafe Dầu Cao Cấp
Giá xe 1.340.000.000 1.340.000.000
Thuế trước bạ 160.800.000 65.500.000
Biển số 20.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 1.560.000
Bảo hiểm DSBB 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 1.524.283.000 1.410.383.000