Lưu ý: Bảng giá xe Lăn bánh chỉ tạm tính và chưa gồm Giảm Trừ Khuyến Mại !

TẠI HÀ NỘI

Giá Lăn Bánh Hà Nội Hà Nội
Loại Xe Grand i10 AT Grand i10 MT
Giá xe 376.000.000 343.300.000
Thuế trước bạ 47.760.000 43.620.000
Biển số 20.000.000 20.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 2.160.000 2.160.000
Bảo hiểm TNDS 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 447.243.000 410.403.000

TẠI TỈNH

Giá Lăn Bánh Tỉnh Tỉnh
Loại Xe Grand i10 AT Grand i10 MT
Giá xe 376.000.000 343.300.000
Thuế trước bạ 39.800.000 36.350.000
Biển số 2.000.000 2.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000
Phí đường bộ 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm TNDS 483.000 483.000
Lắp biển 500.000 500.000
Tổng Chi phí lăn bánh 420.683.000 384.533.000